Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel/Fax: +381 (11) 403 2688
Mob: +381 (64) 115 25 07
E-mail: office@gordana.rs

Kontakt forma...

Poreska Uprava Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Agencija za privredne registre

Narodna Banka Srbije
Beograd, Kralja Petra 12
tel: 3027-100
www.nbs.rs


Agencija za privredne registre
www.apr.gov.rs


Poreska uprava
www.poreskauprava.gov.rs


Vlada Republike Srbije
Bepgrad, Nemanjina 11
www.srbija.gov.rs


Ministarstvo Finansija
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3616-361; 3616-533; 3613-560 fаx: 3616-535
www.mfin.gov.rs


Narodna skupština Republike Srbije
Beograd, Kralja Milana 14
tel: 011 / 32 22 001
www.parlament.gov.rs


Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Beograd, Kneza Miloša 101
tel: 3612-589; 3617-179 fax: 3617-814
www.mup.gov.rs


Ministarstvo Pravde
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3616-548; 3616-549 fax: 3616-419; 685-672
www.mpravde.gov.rs


Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Beograd, Birčaninova 6
tel: 2685-387; 2685-389 fax: 2685-315
www.drzavnauprava.gov.rs


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3065-038; 3065-039 fаx: 3616-272
www.minpolj.gov.rs


Ministarstvo rudarstva i energetike
Beograd, Kralja 36
kabinet: 3631-595; 3346-755 fax: 3616-603
www.mem.gov.rs


Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Beograd, Nemanjina 22-26
tel/fаx: 3616-253; 3617-498; 3618-780
www.minrzs.gov.rs


Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
www.ekoplan.gov.rs


Ministarstvo prosvete i sporta
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3616-357; 3616-489 fаx: 3616-491
www.mpn.gov.rs


Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Beograd, trg Nikole Pašića 11
tel: 3398-404 fаx: 3398-936
www.kultura.gov.rs


Ministarstvo zdravlja
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3616-251; 3616-596 fax: 656-548
www.zdravlje.gov.rs


Ministarstvo za dijasporu
Beograd, Svetozara Markovica 42
tel: 687-775; 687-647; 687-477
www.dijaspora.gov.rs

 

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
www.alsu.gov.rs

Agencija za privatizaciju
www.priv.rs

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
www.sme.gov.rs

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
www.siepa.gov.rs

Republička agencija za telekomunikacije
www.ratel.org.rs

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
www.pio.rs

Privredna komora Srbije
www.pks.rs

Republički zavod za statistiku

www.stat.gov.rs