Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel/Fax: +381 (11) 373 2078
Mob: +381 (64) 115 25 07
E-mail: office@gordana.rs

Kontakt forma...

Xmedia

• Izrada sajtova
• Izrada poslovnog softvera
• Logo dizajn
• Grafički dizajn
• Priprema za štampu,štampa

www.xmedia.rs

Usluge

Usluge

Nudimo kompletnu uslugu knjigovodstva za sve vrste privrednih subjekata:

 

Finansijsko knjigovodstvo:
Pregledi naloga za knjiženje
Pregled dnevnika knjiženja
Finansijske kartice po kontu
Finansijske kartice - poslovni partneri
Kontni plan
Jedan konto - jedan poslovni partner
Jedan konto - svi poslovni partneriMaterijalno knjigovodstvo:
Vođenje magacina
Izrada prijemnica
Prijem iz drugog magacina
Maloprodajne kalkulacije
Izrada otpremnica
Izrada faktura
Prenos u drugi magacin
Kartice materijalnih sredstava
Stanje robe u magacinu
Kartice kupaca-dobavljača
Ulazne veleprodajne kalkulacije
Izlazne veleprodajne kalkulacije
Prijemnice i otpremnice zbirno
Kepu knjigaZaključni list - priprema i pregledi podataka:
Bilans stanja
Bilans uspeha
Statistički ankes
Pregled - analitika
Grupe konta od 3 znaka
Rekapitulacija po klasi

 

Ostalo:
Evidencija izdatih i primljenih računa
Registrovanje i brisanje privrednih subjekata
Avansi (ulazni, izlazni, odmrzavanje)
Privave i odjave radnika
Obrazac M4
Uvoz, izvoz
Obrada kredita