Kompletno finansijsko i materijalno knjigovodstvo, obračun i kontrola PDV-a, završni računi, prijave i odjave radnika, obračun zarada, obrada kredita i drugo.

O Nama

Više od 15 godina postojanja

Na tržištu postojimo više od 15 godina, ozbiljnim pristupom poslu stekli smo poverenje velikog broja klijenata. Sarađujemo sa privrednim subjektima različitih oblika. Naše poslovanje odlikuju tačnost, pouzdanost i poverenje.

Sigurno Poslovanje

Naš zadatak je da preuzmemo papirološki deo koji će biti tačno i blagovremeno obrađen tako da Vaš fokus bude na vođenju poslovanja.

Naše Usluge

Pored kompletnog finansijskog i materijalnog knjigovodstva za Vaše društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetničku radnju, ortačko društvo, akcionarsko društvo, ili drugi tip privrednog subjekta, nudimo usluge registrovanja i brisanja privrednih subjekata, obrade kredita, prijave i odjave radnika, obračun i kontrolu PDV-a, izradu završnih računa i drugo.

Tačnost

Vaša papirologija će biti obrađeno tačno i dostavljena u propisanim rokovima.

Strategija

Pomoći ćemo Vam oko strategije poslovanja i razvoja biznisa.

Knjigovodstvene Usluge

Gordana d.o.o.
Beograd
  • Finansijsko Knjigovodstvo
  • Materijalno Knjigovodstvo
  • Završni Računi
  • Otvaranje Firme

Pouzdanost

Možete uvek da se oslonite na nas i naše usluge.

Konsalting

Daćemo Vam konstuktivne savete oko poslovanja.

Često postavljana pitanja

Zakažite sastanak sa nama, konsultovaćemo se oko vrste biznisa koji želite da započnete te na osnovu toga izabrati tip privrednog subjekta koji Vam odgovara. Nakon toga popunićemo formulare i ostalu dokumentaciju potrebnu za pokretanje novog privrednog subjekta. Kad smo prikupili svu potrbnu dokumentaciju, sledi odlazak u APR i kroz nekoliko dana Vaša firma će biti aktivna.

Cene naših usluga zavise prvenstveno od obima posla koji ćemo imati sa Vašom firmom (broj ulaznih/izlaznih faktura, izvoda, zaposlenih itd.).

Finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, obračun i kontrola PDV-a, izrada završnih računa, registracija i likvidacija privrednih subjekata, prijave/odjave radnika i obračun zarada, biznis konsalting i drugo. Za ostale usluge molimo Vas da nas kontaktirate.

Osnovna razlika između preduzetničke radnje (PR) i društva sa ograničenom odgovornošću jeste u odgovornosti koje ovi tupovi privrednih subjekata nose sa sobom. Naime, društvo sa ograničenom odgvornošću odgovara samo sa imovinom same firme, dok preduzetnik odgovara sa kompletnom svojom imovinom (kuća, stan, automobil, oprema itd.). Postoje i razlike u vođenju poslovnih knjiga kao i u delatnostima koje mogu da se vrše.

Naši poslovni podaci

Knjigovodstvo OSNOVNI PODACI PRIVREDNOG DRUŠTVA:
Naziv: GORDANA
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Beograd – Zemun
Puno poslovno ime: GORDANA d.o.o. Društvo za trgovinu i usluge Beograd, 5. Nova 48
Matični broj: 20163038
PIB: 104433573
Status: Aktivno privredno društvo
Broj registracije: BD 120307
Datum osnivanja: 25.01.2006.
Vreme trajanja: Nema ograničenja
Šifra delatnosti: 6920
Naziv delatnosti: Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole Ssavetodavni poslovi, poslovi u vezi sa porezom
Registrovan za spoljnotrgovinski promet
Registrovan za usluge u spoljnotrgovinskom prometu
Knjigovodstvo DOWNLOAD:
PDF Potvrda o izvršenoj registraciji i dodeli PIB-a
PDF Rešenje o osnivanju privrednog subjekta Gordana d.o.o. – APR